Praktiske oplysninger


Kontakt

Sted

i Juhl-Sørensen A/S lokaler,

Brofogedvej 10, 2400 København NV.

Telefon

(+45) 60 13 52 58

Email

katrinajonsson@gmail.com

Indmeldelse / udmeldelse

Vil du gerne tilmeldes klaverundervisningen, så ring eller skriv en mail til mig.

Indmeldelse kan ske hele året, såfremt der er ledige pladser.

Hvis jeg ikke har plads i mit skema, kan du komme på venteliste.

Der er mulighed for at få en prøvetime (30 min. / 250 kr.), inden du melder dig ind.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel inden d. 1. i måneden

Sygdom og fravær

Elevfravær

Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes som udgangspunkt ikke – uanset årsagen til fraværet.

Kommer eleven for sent, kan det ikke forventes, at lektionen forlænges eller bliver erstattet.

Lærerfravær

Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion.

Betaling

  1. Der betales en gennemsnitspris, uanset hvor mange undervisningsgange, der falder i den givne måned. Juli måned er betalingsfri. Ferieplanen findes under “Praktiske oplysninger” her på siden. Der betales kontant eller via bankoverførsel inden d. 5. i måneden. Betales der kontant, vil der blive givet en kvittering for det betalte beløb.
  2. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion eller fratrækkes næste måneds betaling. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes som udgangspunkt ikke.
  3. Kommer eleven for sent, kan der ikke forventes, at lektionen forlænges eller bliver erstattet.
  4. Der må løbende påregnes ekstra udgifter til materialer så som noder.
  5. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1 måneds opsigelse med virkning fra d. 1. i måneden.
  6. Prøvetime på 30 min. koster 250 kr..

Ferieplan

Ferieplan for 2021 / 2022 (begge dage inkl.):

Sommerferie:

mandag d. 28. juni -

søndag d. 8. aug.

Efterårsferie:

mandag d. 18. okt. -

søndag d. 24. okt.

Juleferie:

tirsdag d. 21. dec. -

søndag d. 2. jan.

Vinterferie:

mandag d. 14. febr. -

søndag d. 20. febr.

Påskeferie:

mandag d. 11. april -

onsdag d. 20. april

St. Bededagsferie:

fredag d. 13. maj -

søndag d. 15. maj

Kr. Himmelfartsferie:

torsdag d. 26. maj -

søndag d. 29. maj

Grundlovsdag:

 

Pinseferie:

mandag d. 6. juni 


Sommerferiestart:

Første feriedag: onsdag d. 29. juni