For børn


Klaverundervisning

Melodia tilbyder målrettet og inspirerende klaverundervisning til dit barn i København. Undervisningen foregår på Brofogedvej 10, 2400 København NV.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs niveau, behov og ønsker, arbejder jeg med de musikalske grundbegreber, teknikudvikling, nodelæsning, klangforståelse samt glæde og udtryk ved musikken.

Jeg lægger vægt på, at lektionerne bliver så varierede som muligt. Hørelære, herunder gehør og improvisation, bladspil og teori vil være en vigtig del af lektionerne, så de kan supplere klaverspillet bedst muligt.

Det er nødvendigt med et instrument derhjemme, så du kan øve dig mellem lektionerne. Hvis du endnu ikke har et instrument, er jeg gerne behjælpelig med at finde et passende instrument. Generelt anbefaler jeg akustiske kvalitetsinstrumenter, men skal du finde et instrument til at starte op på, findes de i alle prisklasser.

Øvningen er en forudsætning for at lære at spille klaver. Man skal regne med dagligt at sætte tid af til øvningen. Hvor meget, du skal øve, afhænger af, hvor gammel du er, hvor lang tid du har spillet og hvilke ambitioner, du har med dit spil.

Udover klaverlektionerne afholder jeg en række arrangementer i løbet af året, som du kan læse mere om her på siden.

Priser og retningslinjer

Priserne på undervisningen er følgende:

30 min. lektion 

850 kr.

pr. måned

45 min. lektion 

1.275 kr.

pr. måned

60 min. lektion 

1.700 kr.

pr. måned

75 min. lektion 

2.125 kr.

pr. måned

90 min. lektion 

2.550 kr.

pr. måned

Priserne er baseret på en fast ugentlig tid. Der er 40 lektioner pr. sæson (august – juli).

  1. Der betales en gennemsnitspris hver måned, uanset hvor mange lektioner der falder i den givne måned. Juli måned er betalingsfri. Ferieplanen findes under “Praktiske oplysninger” her på siden. Der betales kontant eller via bankoverførsel inden d. 5. i måneden. Betales der kontant, vil der blive givet en kvittering for det betalte beløb.
  2. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion eller fratrækkes næste måneds betaling. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes som udgangspunkt ikke.
  3. Kommer eleven for sent, kan der ikke forventes, at lektionen forlænges eller bliver erstattet.
  4. Der må løbende påregnes ekstra udgifter til materialer så som noder.
  5. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1 måneds opsigelse med virkning fra d. 1. i måneden
  6. Pris på prøvelektion: 30 min. = 250 kr.

Elevkoncerter

To gange om året afholder Melodia elevkoncerter. Forældre, søskende, bedsteforældre og venner inviteres til koncert for at lytte til elevernes optræden og musikalske udvikling. Jeg opfordrer eleverne til at deltage så tidligt i forløbet som muligt, så koncertoptræden bliver en integreret del af glæden ved at spille klaver.

Elevkoncerterne giver også et mål for undervisningen, som motiverer til at give en ekstra indsats med øvningen. Derudover får eleverne følelsen af at indgå i et fællesskab omkring klaverspillet. De møder jævnaldrende, som også bruger deres fritid på at spille musik, og de kan få inspiration til at fortsætte med nye stykker.

Masterclasses

Op til flere gange om året inviterer Melodia den fremragende klaverpædagog, Martin Lysholm Jepsen, fra Klaverskolen Gradus i Aarhus, til at give masterclasses.

Det er en god mulighed for klavereleverne for at få erfaring med at spille for et publikum og til at få et nyt syn på musikalske fortolkninger og tekniske udfordringer.

Martin Lysholm Jepsen er med sin store pædagogiske erfaring og imponerende resultater fantastisk til at inspirere og motivere både elev og lærer til det videre arbejde. Stemningen er positiv og opmuntrende.

EPTA Gradsprøver

Melodia støtter op omkring European Piano Teachers Association (EPTA), en forening for pianister, klaverpædagoger og klaverinteresserede nationalt og internationalt, som har til formål at styrke interessen for klaveret og højne klaverundervisningens niveau.

EPTA’s gradsprøver er et frivilligt tilbud til klaverelever om at teste sig selv og få respons på deres standpunkt. Prøverne er et progressivt tilrettelagt forløb, som strækker sig fra den tidlige begyndelse ved klaveret og op til et niveau svarende til adgangskravene for optagelse på konservatoriet.

Formålet er at give de elever, der arbejder stabilt og yder en særlig indsats, nogle mål på vejen. Et synligt og opnåeligt mål kan give mening og motivation til øvningen. Musikglæden og kreativiteten udvikles i takt med, at man bliver dygtigere til at mestre sit instrument. At spille klaver kræver mange færdigheder, og uanset på hvilket plan det dyrkes, stiller det store krav til elevens egen indsats. Det kan være en hjælp at få defineret nogle krav, og det er motiverende at få respons på resultatet af sin indsats.

EPTA’s gradsprøver i København ligger normalt i foråret.

Har du spørgsmål ?

Kontakt Katrina Louise Jönsson

Modtog i 2007 sin Bachelor of Music fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Opnåede 2010 Katrina en Master of Music
Medvirken i ”Kontrabas”, et fusionsprojekt mellem klassisk musik, rytmisk musik, dans, skuespil og filmkunst i Mexico i 2008