Betaling

 

  1. Der betales en gennemsnitspris, uanset hvor mange undervisningsgange, der falder i den givne måned. Juli måned er betalingsfri. Ferieplanen findes under “Praktiske oplysninger” her på siden. Der betales kontant eller via bankoverførsel inden d. 5. i måneden. Betales der kontant, vil der blive givet en kvittering for det betalte beløb.
  2. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion eller fratrækkes næste måneds betaling. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes som udgangspunkt ikke.
  3. Kommer eleven for sent, kan der ikke forventes, at lektionen forlænges eller bliver erstattet.
  4. Der må løbende påregnes ekstra udgifter til materialer så som noder.
  5. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1 måneds opsigelse med  virkning fra d. 1. i måneden.
  6. Prøvetime på 30 min. koster 225 kr..