Priser

Priser for faste ugentlige lektioner:

30 min. lektion  820 kr. pr. måned

45 min. lektion  1230 kr. pr. måned

60 min. lektion 1640 kr. pr. måned

75 min. lektion 2050 kr. pr. måned

90 min. lektion 2460 kr. pr. måned

Retningslinjer for faste ugentlige lektioner:

1. Der betales en gennemsnitspris hver måned, uanset hvor mange lektioner der falder i den givne måned. Juli måned er betalingsfri. Der er 40 lektioner pr. sæson (august-juli). Ferieplanen findes under “Praktiske oplysninger” her på siden. Der betales kontant eller via bankoverførsel inden d. 5. i måneden. Betales der kontant, vil der blive givet en kvittering for det betalte beløb.

2. Lektioner, der forsømmes af læreren, erstattes med en ny lektion eller fratrækkes næste måneds betaling. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes som udgangspunkt ikke.

3. Kommer eleven for sent, kan der ikke forventes, at lektionen forlænges eller bliver erstattet.

4. Der må løbende påregnes ekstra udgifter til materialer så som noder.

5. Udmeldelse skal ske skriftligt med min. 1 måneds opsigelse med  virkning fra d. 1. i måneden

6. Prøvetime på 30 min. koster 225 kr.

Priser og retningslinjer for ad hoc – aftaler:

30 min. lektion  250 kr.

45 min. lektion  375 kr.

60 min. lektion  500 kr.

Retningslinjer for ad hoc – aftaler:

1. Lektion aftales fra gang til gang, hverken lærer eller elev er bundet af at indgå ny aftale om undervisning.

2. Allerede aftalt lektion, som forsømmes/aflyses af eleven, betales der for.

3. Der afregnes i forbindelse med hver enkelt lektion.

4. Der må løbende på beregnes ekstra udgifter til materialer så som noder.