EPTA Gradsprøver

Melodia støtter op omkring European Piano Teachers Association (EPTA), en forening for pianister, klaverpædagoger og klaverinteresserede nationalt og internationalt, som har til formål at styrke interessen for klaveret og højne klaverundervisningens niveau.

EPTA’s gradsprøver er et frivilligt tilbud til klaverelever om at teste sig selv og få respons på deres standpunkt. Prøverne er et progressivt tilrettelagt forløb, som strækker sig fra den tidlige begyndelse ved klaveret og op til et niveau svarende til adgangskravene for optagelse på konservatoriet.

Formålet er at give de elever, der arbejder stabilt og yder en særlig indsats, nogle mål på vejen. Et synligt og opnåeligt mål kan give mening og motivation til øvningen. Musikglæden og kreativiteten udvikles i takt med, at man bliver dygtigere til at mestre sit instrument. At spille klaver kræver mange færdigheder, og uanset på hvilket plan det dyrkes, stiller det store krav til elevens egen indsats. Det kan være en hjælp at få defineret nogle krav, og det er motiverende at få respons på resultatet af sin indsats.

EPTA’s gradsprøver i København ligger normalt i foråret.